Om Hornsyld Klimavarme

Hornsyld Klimavarme er startet ud fra visionen om at forsyne Hornsyld og omegn med overskudsvarme fra industrien. Det giver mening, fordi varmen ellers bare ville gå til spilde og fordampe i atmosfæren.

Ved at gå sammen i et fjernvarmeværk har vi mulighed for at opsamle og udnytte spildenergi fra blandt andet virksomheder. Mange virksomheder har restvarme fra deres produktion, og der er et kæmpe potentiale i at udnytte den varme. Et potentiale der gør, at vi som fællesskab bidrager til de nationale klimamål, hvor vi skal reducere CO2-udledning med 70 % i 2030. 

Klimavarme er et genbrugssystem, hvor varmt vand cirkulerer rundt i et lukket rørsystem, så du udnytter varmen optimalt. 

Klimavarme er nemt og bekvemt

I en travl hverdag har ingen lyst til at være varmeeksperter i deres fritid. Netop fordi Hornsyld Klimavarme er en fællesløsning, skal hver enkelt bruger kun forholde sig til at skrue op og ned for varmen. Anlægget bliver passet, der er styr på forsyningssikkerheden, og alle brugere har varme døgnet rundt. 

Flere fordele ved Hornsyld Klimavarme:

  • Årlig besparelse på ca. 20% i forhold til gasfyr 
  • Ingen løbende serviceforpligtelse 
  • Komplet installation både ude og inde (Installation af stikledning, nedtagning af gas- eller olieinstallation, opsætning af fjernvarmeunit, afpropning af gastilførsel ved VVS-montør i forbindelse med tilslutning af fjernvarme, reetablering af haveanlæg) 
  • Forsyningssikkerhed 24/7 
  • Stabil varmeudgift 
  • Ingen uventede varmeregninger 

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.