Tilslutning

Bliv en del af Klimavarme i Hornsyld og omegn. Vi udnytter overskudsvarmen fra industrien til at skabe billig, nem og grøn varme til dig.

Flere fordele ved Hornsyld Klimavarme:

 • Årlig besparelse på ca. 20% i forhold til gasfyr 
 • Ingen løbende serviceforpligtelse 
 • Komplet installation både ude og inde (Installation af stikledning, nedtagning af gas- eller olieinstallation, opsætning af fjernvarmeunit, frakobling af gas og afpropning af gasledning, reetablering af haveanlæg) 
 • Forsyningssikkerhed 24/7 
 • Stabil varmeudgift 
 • Ingen uventede varmeregninger 

Oftest stillede spørgsmål

Hvor meget koster den indvendige installation?

Der findes to muligheder for tilslutning, enten at man selv betaler, eller man får sin unit på abonnement via Hornsyld Klimavarme. I begge tilfælde dækker den indvendige installation følgende:
 • Indkøb af fjernvarmeunit
 • Nedtagning og bortskaffelse af nuværende installation
 • Afpropning af gas
 • Installation af ny unit
 • Tilpasning og indregulering af anlæg
Pris ved egen installation ca. kr. 30.000,- (hertil kommer løbende vedligeholdelse og service).
Pris ved abonnement kr. 2000 pr. år inkl. moms, service, vedligeholdelse og udskiftning.

Hvor meget skal der graves op i min have?

Der er klare regler, vi skal følge, når vi etablerer fjernvarme. Herunder, hvordan vi skal reetablere efter gravearbejdet. Udgangspunktet er, at vi skal efterlade det hele i samme stand, som da vi kom.

Hvor meget fylder fjernvarmeuniten?

En unit kan være i et standardskab på 460*540*650 mm. Installationen etableres med færrest mulige gener for dig. Sammen vælger vi den bedste løsning for dig.

Hvordan er sammenhængen mellem indvendig og udvendig tilslutning?

For at blive tilsluttet klimavarme skal der etableres et rør mellem det store rørnet i hele byen og dit hus/lejlighed. Man kalder dette for en stikledning. Prisen for at etablere en stikledning er kr. 40.000 – 50.000 kr.

Men før du kan bruge klimavarme, skal du have ombygget dit anlæg i huset til at kunne udnytte klimavarmen. Derfor skal du have nedtaget dit gamle anlæg og i stedet have installeret en unit, der er designet til at udnytte varmen. Du kan vælge selv at installere en unit eller tegne abonnement hos Hornsyld Klimavarme.

Hvad hvis Triple A ophører med at producere spildvarme?

Hvis Tripel A ophører med at producere spildvarme, vil det være muligt at hente spildvarme ved en af flere andre virksomheder. Hvis ALLE lukker, fungerer opvarmningssystemet som de varmepumper, du kender i forvejen. Så henter vi varmen fra luften. Det er lidt mindre effektivt, prisen vil måske stige lidt, men samlet set vil det fortsat være en større økonomisk fordel end de fossile opvarmningsmuligheder.

Kan Triple A levere nok varme?

Triple A kan levere mere varme, end byen selv har brug for, hvis alle vælger at tilslutte sig. Der vil dog være tidspunkter i løbet af året, hvor produktionen af forskellige årsager er sat i stå eller reduceret. Derfor skal der være en varmereserve, der kan benyttes på de tidspunkter. Varmereserven er sammensat af et biobrændselsanlæg, en gasbrænder og en akkumuleringstank. Set på et år forventer vi følgende sammensætning:

82%               Overskudsvarme

15%               Biomassekedel

3%                 Naturgas

Hvordan hæfter vi som medlemmer/forbrugere?

I et a.m.b.a er der ingen forbrugerhæftelser, men når selskabet er stiftet, og den første generalforsamling skal afholdes vil det være naturligt at aftale regler for tilmelding og udmelding. Her kan f.eks. aftales, at der skal betales et beløb, hvis man melder sig ud svarende til den gratis tilslutning minus de afskrivninger, der er foretaget.

Hvordan ser en installation i huset ud?

Via nedenstående link kan du se en typisk fjernvarmeunit. Kort bekrevet indeholder uniten 2 vekslere, en der forsyner med varme til huset, og en der producerer brugsvand til vaske og brusere. Der er 2 væsentlige fordele ved at bruge denne type:

 1. Husets varme og det store klimanet er adskilt fra hinanden, så vi undgår brud i det enkelte hus, som følge at trykforskelle.
 2. Du kan få alt det varme vand, du har brug for, og så længe du ønsker, da du ikke er begrænset af indholdet i en beholder.

https://fortes-es.dk/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/Datablad-HomeHeat-VX-unit.pdf

Sammenligning af nuværende og fremtidig varmeudgift?

Vi hjælpe dig gerne med en varmeberegning.

I din nuværende varmeregning tager vi udgangspunkt 4 elementer: Gaspris, distribution, service og afskrivning af dit anlæg.

Hvis du vil sammenligne med den pris, der fremgår af din regning, skal du derfor tillægge distribution (fremgår af særskilt regning fra Evida), serviceaftale (typisk kr. 1.500 pr. år), evt. reservedele i forbindelse med service og til sidst afskrivning, hvilket betyder den pris, du har betalt eller skal betale for nyt gasfyr, fordelt ud på det antal år, fyret kan holde.

I din fremtidige regning ved klimavarme indgår ligeledes 4 elementer: varmeforbrug, fast afgift pr. m2, målerleje og abonnement på unit.

Hvad er indeholdet i et abonnement?

Abonnement indeholder indregulering, løbende service og vedligehold inkl. reservedele, udskiftning i forbindelse med alder eller defekt.

Abonnementet er tilknyttet ejer/lejer af ejendommen og afregnes via varmeregning.

Ved ejerskifte fortsætter abonnement hos ny ejer, hvis denne ønsker at aftage klimavarme.

Hvem bliver en del af fjernvarmen?

Hornsyld Klimavarme er i udgangspunktet begrænset til at omfatte Hornsyld by, da det er det, byrådet har godkendt i forbindelse med kommunegarantien, men vi vil meget gerne have flere med i fællesskabet på sigt.
Bor du i et nærliggende område udenfor Hornsyld by, vil vi opfordre jer til at kontakte vores samarbejdspartner & green project for mulighederne om er projekt i eksempelvis Bråskov. Kontakt enten Verner Rosendal vr@andgreenproject, tlf. 40162309 eller Stig Caspersen sc@andgreenproject.dk, tlf. 60168185

Hvornår skal du afmelde gas?

Du kan læse mere om afmelding af gas her.

”Jeg har fået en stikledning ind til min bolig. Hvad så nu? ”

Før du kan åbne for systemet og opvarme med fjernvarme i din bolig, skal vi først have fyldt systemet op med vand. Det kan lyde simpelt, men det er en proces, der tager tid. Mest på grund af de store mængder vand, der skal lukkes ind i tanken og rørene.

Step 1: Selve akkumuleringstanken skal have 1 million (😳) liter vand tilført. Og så er der også de mange kilometer rørsystem, som skal fyldes op. Når først de mange liter vand er tilført i systemet, kører det i cirkulation i et lukket system, som kun skal fyldes op, hvis der er hul på rørene.

Step 2: Når der er vand i rørene, kan den enkelte husstand blive tilkoblet. Det foregår ved at lave en aftale med en af de VVS’ere, der er godkendt af Hornsyld Klimavarme. VVS’eren kommer ud og tager det gamle anlæg ned – og installerer og regulerer herefter det nye anlæg. Her er listen med VVS’ere, der er godkendt af Hornsyld Klimavarme:

Se den opdaterede liste med godkendte VVS’ere her.

Step 3: Når VVS’eren har tilkoblet fjernvarme, skal du igen have besøg af energirådgiveren. Vi sender en mail om hvornår og hvordan du booker et besøg. Under besøget får I finjusteret anlægget sammen, så det fungerer så godt som muligt i netop dit hjem. Du har også mulighed for at få besvaret dine spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Step 4: Når alt er i orden, og du får leveret varme fra Hornsyld Klimavarme – og dermed ikke længere aftager gas – skal gassen afmeldes. Du kan læse mere om afmelding af gas her.

Får du sved på panden af alt det, du skal huske? Bare rolig, vi giver lyd, når du skal fortage dig noget.

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.

Bedst for klimaet

Det meste af varmen kommer fra overskudvarme.

Bedre økonomi

Sammen er vi mere effektive end hver for sig.

Nemt og bekvemt

Vi passer dit anlæg og sikrer dig varme døgnet rundt.

Fællesskab

Vi er fælles om ejerskabet og har indflydelse på fremtiden.

VÆRD AT VIDE

Gør dit hus mere værd

Du får fjernvarmen leveret lige til døren og skal ikke selv gøre noget, når først fjernvarmen er installeret. Men din bolig kan også få en højere værdi, når du har fjernvarme – bl.a. fordi fjernvarme kan forbedre energimærkningen og ikke forringer boligens udseende.