Klimavenlig varme til alle

Hornsyld Klimavarme er et fællesskab af borgere i lokalrådet. Et moderne varmefællesskab for brugere, der tror på, at vi kan skabe en mere klimavenlig verden sammen end hver for sig.

Hornsyld Klimavarme er et varmefællesskab for dig, der vil være en del af den grønne omstilling. 90% af den varme, vi sender ud til boliger i lokalområdet, kommer nemlig fra overskudsvarme i lokale virksomheder. Varme, som vi genbruger i fællesskab, og som ellers bare ville være fordampet i atmosfæren.

Sammen udnytter vi varmen mere effektivt, end det er muligt at gøre hver for sig. Derfor er vi som varmefællesskab også et økonomisk delefællesskab, hvor alle nyder gavn af stordriftsfordele og konkurrencedygtige priser.

Fordi vi er fælles om ejerskabet, har vi alle indflydelse på fremtiden. Vi er enige om, at målet er en mere klimavenlig verden med grøn og CO2-neutral varme. Det er vores blik, når vi sammen lægger planer for værkets udvikling. Og du kan også være med.

Opslagstavle: Følg med i “Nyt fra projektlederen”

VÆRD AT VIDE

Gør dit hus mere værd

Du får fjernvarmen leveret lige til døren og skal ikke selv gøre noget, når først fjernvarmen er installeret. Men din bolig kan også få en højere værdi, når du har fjernvarme – bl.a. fordi fjernvarme kan forbedre energimærkningen og ikke forringer boligens udseende.

Bedst for klimaet

Det meste af varmen kommer fra overskudvarme.

Bedre økonomi

Sammen er vi mere effektive end hver for sig.

Nemt og bekvemt

Vi passer dit anlæg og sikrer dig varme døgnet rundt.

Fællesskab

Vi er fælles om ejerskabet og har indflydelse på fremtiden.

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.