+45 2217 3671

Hornsyld Klimavarme
Søndergade 44,
8783 Hornsyld

rasmusohansen@hotmail.com
michael@jonasen.net

Selvbetjening

Her vil du i fremtiden kunne følge dit varmeforbrug

Praktisk information

Generalforsamling i Hornsyld Klimavarme

Onsdag den 8. september 2021, kl. 19.00 i Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld

Fra kl. 18 vil du kunne høre mere om projektet, og hvor langt vi er med at rulle det ud. Du tilmelder dig til generalforsamlingen ved at sende en mail til post@klimavarme.dk. Så sikrer vi, at der er pladser nok til alle.

Stemme- og opstillingsret i henhold til vedtægterne, som forefindes på foreningens hjemmeside klimavarme.dk. Varmeaftagere er alle, der bor inden for forsyningsområdet og har underskrevet aftale om levering af varme.

Forslag, der ønskes behandlet på general- forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på e-mail til: post@klimavarme.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsynings- lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen – ingen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er, Henrik Sørensen og Nethe F. Mortensen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  1. Der skal vælges op til 2 suppleanter.
 10. Valg af revisor
  1. EY, Horsens
 11. Eventuelt

Hent PDF


18/24

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?