Grøn omstilling
| 5. juli 2021

Hvad er overskudsvarme?

Genanvendelse er et populært ord for tiden. Og det er også princippet med overskudsvarme, som bliver et omdrejningspunkt hos Hornsyld Klimavarme. Overskudsvarme er genanvendelse af virksomheders varme fra produktioner. Varme som ellers ville gå tabt, hvis ikke det blev genanvendt. 

Udnyttelse af overskudsvarme kan være et vigtigt skridt på vejen mod at nå klimamålene på 70 pct. reduktion af CO2 frem mod 2030. Faktisk vil det ifølge Dansk Fjernvarme også være den billigste måde at gennemføre den grønne omstilling – til gavn for virksomheder, forbrugere, samfundet og klimaet.  

Ved produktionsvirksomheder og kølingsanlæg er det oplagt at udnytte den varme, som apparaterne og maskinerne naturligt skaber. Ved disse processer er varmen et bi- eller overskudsprodukt. Men i stedet for at sende det ud som tab, er det i stedet oplagt at udnytte den varme, der er skabt. Det kan lyde helt banalt, men faktisk er der et stort potentiale for mange virksomheder i at arbejde med deres overskudsvarme. Enten ved selv at udnytte det i egen virksomhed. Ellers ved at sende den overskydende varme videre til lokale boliger, hvilket netop er ønsket hos Hornsyld Klimavarme. 

Hos Hornsyld Klimavarme er vores mål, at varmen er baseret på overskudsvarme

Sådan bliver varmen udnyttet

Men hvordan griber man det an, når varmen skal sendes videre fra virksomheder til radiatorerne hjemme i stuerne hos jer? Der er flere muligheder. Det kan ske med en varmeveksler eller en varmepumpe. Eksempelvis kan varmen indsamles ved, at den varme damp, som i dag stiger til vejrs gennem skorstenen, vil bevæge sig parallelt med et rør med koldt vand. Det kolde vand vil langsomt blive varmet op af dampen, og gennem rørnettet sendes det nu opvarmede vand ud i radiatorerne til jer. Samtidig vil dampen blive nedkølet og omdannet til vand, som renses og sendes ud gennem vandværket. 

Ofte vil overskudsvarmen varme vandet op til de 65 grader, som er den temperatur, vandet skal have for at blive sendt ud til jer forbrugere. Men opnår vandet ikke den temperatur, bliver varmepumpen sat i gang. Lidt ligesom en hybridbil, hvor benzin eller diesel kun bliver brugt, når der ikke er mere el. 

Er det billigt? 

Da overskudsvarmen er et restprodukt, vil prisen typisk være lavere, end hvad det koster at producere varmen selv. Nogle steder leveres overskudsvarmen endda uden betaling, så det kun er anlægget, der er en udgift. Lige meget hvad, er det økonomisk logisk at udnytte den samme energi to gange: Først i produktionen, og efterfølgende i fjernvarmen. Dette er med til at undgå et energimæssigt spild. 

Sammenlignet med almindelige varmepumper, der bruger udeluft som varmekilde, vil kombinationen af overskudsvarme og varmepumpe gøre, at effektiviteten er langt større, og der vil blive produceret betydelig mere varme. Den effektive varmeproduktion gør også, at der skal bruges mindre el til produktionen af varmen – hvilket dermed også kan ses på prisen og CO2 udledningen. Samtidig er varmen i udeluften meget varierende fra sæson til sæson. Og om vinteren, hvor vi bruger mere varme, skal der bruges mere energi til at varme luften op. Det er ikke et problem ved overskudsvarme, og temperaturen på varmen, der kommer ind, vil derfor være mere stabil og på den måde blive udnyttet bedre.

Er det grønt? 

Overskudsvarme er grøn varme. Det er CO2-neutralt i den forstand, at der ikke bliver produceret ny varme til at opvarme byens boliger. Varmen bliver i forvejen skabt gennem lokale produktionsvirksomheder og bliver udnyttet i stedet for at gå tabt. Ifølge Dansk Industri kan overskudsvarme reducere en femtedel af CO2-udledningen, og det er derfor et helt oplagt sted at starte i ønsket om at nå de ambitiøse klimamål i 2030. 

Kilder: Dansk Fjernvarme, Dansk Industri

45/50

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.