Nyheder
| 29. februar 2024

Generalforsamling i Hornsyld Klimavarme

Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00
Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen – ingen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Rasmus Ole Hansen, Torben Sørensen og Michael Jonasen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen; Der skal vælges op til 2 suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Der er stemme- og opstillingsret i henhold til vedtægterne.

Varmeaftagere er alle, der bor inden for forsyningsområdet og har underskrevet aftale om levering af varme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på e-mail til: post@klimavarme.dk.

3/50

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.