+45 2217 3671

Hornsyld Klimavarme
Søndergade 44,
8783 Hornsyld

rasmusohansen@hotmail.com
michael@jonasen.net

Selvbetjening

Her vil du i fremtiden kunne følge dit varmeforbrug

Praktisk information

Generalforsamling i Hornsyld Klimavarme

🕖 Torsdag den 31. marts 2022, kl. 19.00
📍 Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3) Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4) Budget opgjort efter varmeforsynings- lovens prisbestemmelser for inde- værende driftsår fremlægges til orientering
5) Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6) Forslag fra bestyrelsen – ingen
7) Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er, Rasmus Ole Hansen, Torben Sørensen og Michael Jonasen
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen: Der skal vælges op til 2 suppleanter.
10) Valg af revisor
11) Eventuelt

Der er stemme- og opstillingsret i henhold til vedtægterne.

Varmeaftagere er alle, der bor inden for forsyningsområdet og har underskrevet aftale om levering af varme.

Forslag, der ønskes behandlet på general- forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på e-mail til: post@klimavarme.dk

4/21

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?