+45 2217 3671

Hornsyld Klimavarme
Søndergade 44,
8783 Hornsyld

rasmusohansen@hotmail.com
michael@jonasen.net

Selvbetjening

Her vil du i fremtiden kunne følge dit varmeforbrug

Delefællesskaber

Ny aftale mellem Triple A og Hornsyld Klimavarme skal sikre klimavenlig varme 

Nu er underskriften endelig sat på den hidtil mundtlige aftale om overskudsvarme fra produktionen hos Triple A. Overskudsvarme som i fremtiden ikke går til spilde i atmosfæren, men kommer til at forsyne byen med varme. Bæredygtig varme. 

Overskudsvarme er en vigtig varmekilde hos Hornsyld Klimavarme. Og derfor er det også en stor milepæl, at det formelle omkring kontrakten med de lokale fabrikker nu endelig er på plads og underskrevet. Det skete tirsdag d. 1. februar til et arrangement, hvor bestyrelsen, Triple A og Hornsyld Købmandsgaard var til stede. 

– Vi har lavet en trepartsaftale mellem Hornsyld Klimavarme, Triple A og Hornsyld Købmandsgaard. Den består i, at Triple A stiller overskudvarme til rådighed og Hornsyld Købmandsgård kan supplere med varme fra deres biobrændselsanlæg og gaskedel, fortæller Stig Caspersen fra &Green Projets, der er projektansvarlig hos Hornsyld Klimavarme. 

Mellem de tre parter i aftalen vil varmen blive sendt den ene eller anden vej, alt efter hvad der bedst kan betale sig. Samtidig vil systemet også forholde sig til hvilken temperatur, der er behov for hos de forskellige parter. Til det skal en akkumuleringstank kunne håndtere eksempelvis at levere 100 grader varmt vand til Triple A og 60 grader varmt vand til borgerne i Hornsyld. Det vil sige, at varmen kan udnyttes på forskellig vis alt efter hvilken funktion, det skal have.

Hvad betyder den nye aftale for dig?

Den nye aftale er en formel nedskrivning af det, der hele tiden har været planen. Ambitionen fra start har været at skabe en grøn og bæredygtig varmekilde til borgerne i Hornsyld. Derfor er det heller ikke noget, der ændrer på den nuværende aftale, som borgere i Hornsyld har skrevet sig op til. 

– Hele projektet og denne aftale er med til i endnu højere grad at knytte Hornsyld Købmandsgaard, Triple A og byens borgere tættere sammen, fortæller Stig Caspersen.

Varmen til dig som borger i Hornsyld bliver leveret gennem rørene, der lige nu er ved at blive gravet ned. Du kan ikke se, om varmen kommer fra overskudsvarme, biobrændsel, kollektiv varmepumpe eller gaskedel. Men du kan være sikker på altid at være forsynet med varme. Og Hornsyld Klimavarme sørger for, at det er grøn og billig varme, der løber gennem rørene. 

Stor opbakning fra hel byen

Måske den nemme forsyningsform har være et at springpunkterne for den store opbakning til projektet. Ud af knapt 700 mulige husstande har ca. 470 tilsluttet sig – og flere kommer fortsat til. Også virksomheder og institutioner. 

Prisen og det bæredygtige aspekt ser også ud til at være afgørende. Sammenlignet med et gasfyr er besparelsen for den enkelte hustsand mindst 20%. Og med de nuværende gaspriser endnu højere. 

– Vi har oplevet en virkelig stor interesse fra byen lige fra start, og vi er glade for den store tilslutning. Det handler selvfølgelig om billig varme, som vi i fællesskab producerer. Men det handler også om, at vi gerne vil medvirke til en mere klimavenlig opvarmningsform og dermed til den grønne omstilling og reduktionsmål i CO2-udledning, som vi har forpligtet os til, siger Rasmus Ole Hansen, der er formand for Hornsyld Klimavarme.

Overskudsvarme og grøn omstilling 

Planen er, at knap 80% af varmen skal komme fra overskudsvarme fra fabrikkerne. Omkring 15% af varmen vil komme fra biomassekedlen hos Hornsyld Købmandsgård og 3% fra deres gaskedel. Og til at supplere op med udbygges en varmepumpe med luftkølere, som kan startes, når der er behov.

Hvornår hvilken varmekilde benyttes er afhængig af pris og andre praktiske aspekter. Overskudvarmen produceres eksempelvis kun imens fabriksproduktionen er i gang. Dog kan det varme vand lagres i vandtanke, der fungerer som termokander. På den måde kan det varme vand gemmes til tidspunkter, hvor vi bruger mere varmt vand hjemme i boligerne.

Lige meget hvilken varmekilde, der leverer varmen, vil der ikke være udsving i temperaturen på den varme, der kommer ind i byens hjem. Til gengæld kan man glæde sig ved, at varmen er klimavenlig og taler ind i den store dagsorden om grøn omstilling. Varme, der ellers ville gå til spilde, bliver nemlig genanvendt og kommer i cirkulation til fjernvarmebrugerne.

Samlet set kommer byen til at spare ca. 50.000 ton CO2 set over en projektperiode på 20 år.

Kan Triple A levere nok varme?

Triple A kan levere mere varme, end byen selv har brug for, hvis alle vælger at tilslutte sig. Der vil dog være tidspunkter i løbet af dagen og året, hvor produktionen af forskellige årsager er sat i stå eller reduceret. Lige nu oplever fabrikken eksempelvis en lavere produktion, da de ikke kan få varer hjem. Derfor skal der være en varmereserve, der kan benyttes på de tidspunkter. Varmereserven er sammensat af et biobrændselsanlæg, gaskedel, varmepumpe og en akkumuleringstank.

Det gode samarbejde og kontraktunderskrivningen blev fejret med champagne. 

Sidende fra venstre: Administrerende direktør Henrik Hedegaard (Hornsyld Købmandsgaard), næstformand Michael Jonasen (Hornsyld Klimavarme) og økonomidirektør Henrik Holm (Hornsyld Købmandsgaard). 

Stående fra venstre: Teknisk chef Jens Jensen (Hornsyld Købmandsgaard), driftschef Kaj Adler (Hornsyld Købmandsgaard), direktør Stig Caspersen (& Green Project), Formand Rasmus Ole Hansen (Hornsyld Klimavarme), direktør Jesper Milegaard Jensen (Triple A) og projektudvikler Verner Rosendal (& Green Project).

8/24

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?