Delefællesskaber
| 21. september 2021

Det skete der på generalforsamlingen

Hornsyld Klimavarmes første ordinære generalforsamling bød på et godt fremmøde, interesserede deltagere og en ny bestyrelse. Hvis du ikke nåede forbi generalforsamlingen, kan du få et overblik over beslutningerne for fremtiden lige her.

Onsdag den 8. september blev den første ordinære generalforsamling i Hornsyld Klimavarme afholdt. Omkring 140 borgere troppede op for at høre mere om det fælles klimavarmeprojekt. Et fremmøde, der var over al forventning, og som understreger borgernes store interesse i projektet.

Den første ordinære generalforsamling havde et stort fremmøde.

Punkter på dagsordenen

Generalforsamlingen blev indledt med et informationsmøde og en gennemgang af udviklingen fra opstarten af projektet i foråret 2020 og til september 2021, hvor indholdet i trepartsaftalen er forhandlet endeligt på plads.

Den første generalforsamling markerede også det første rigtige valg til bestyrelsen, hvor to bestyrelsesposter og begge suppleanter fik nye ansigter efter et kampvalg med flere kandidater. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at suppleanterne har møderet, men ikke stemmeret til alle bestyrelsesmøder i Hornsyld Klimavarme.

De fremmødte var meget optagede af budgettet og ikke mindst risikoen ved, at Triple A, som producerer proteiner til husdyrfoder, ikke kan levere overskudsvarme. Revisoren redegjorde for risikoen og forklarede, at en standardbolig som en konsekvens af manglende overskudsvarme bliver omkring 400 kr. dyrere om året.

En anden deltager spurgte om hæftelse i et A.M.B.A (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar). Dirigent og advokat Dan B. Larsen forklarede, at et A.M.B.A. hæfter med sin formue, hvilket betyder, at de enkelte medlemmer ikke hæfter. Men fordi forsyningsselskaber ikke må opbygge en egenkapital, er der ingen formue at hæfte med.

Der var ingen indkomne forslag på generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse

Som ved enhver anden generalforsamling er valget af bestyrelsen et vigtigt element. Det er nemlig dem, der bliver valgt til at styre retningen for det fælles varme. Denne gang var to af bestyrelsens medlemmer på valg.

”Årsagen til, at vi måtte skifte ud i bestyrelsen, var, at to af de tidligere bestyrelsesmedlemmer bor uden for forsyningsområdet og derfor ikke har mulighed for at få varme fra forsyningsselskabet. Man skal være forbruger for at være med i bestyrelsen, og derfor var de desværre nødt til at træde ud,” siger bestyrelsesformanden Rasmus Ole Hansen.

Den nye bestyrelse består af fem medlemmer. Formanden og de to bestyrelsesmedlemmer Michael Jonasen og Torben Sørensen var ikke på valg denne gang. De bliver akkompagneret af de to nye bestyrelsesmedlemmer Morten Wind Andersen og Henrik Alleslev. Bestyrelsens suppleanter blev Thomas Hansen og Thomas Søgaard Jensen.

Der skal desuden lyde en stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Nethe F. Mortensen og Henrik Sørensen, for deres bestyrelsesarbejde i Hornsyld Klimavarme.

Den nye bestyrelse.

Status på tilslutningen

Et af de emner, der også blev vendt på generalforsamlingen, var tilslutningen til klimavarmeprojektet. Og det går godt. Generelt har der været stor interesse for projektet, hvilket afspejler sig i det antal husstande og virksomheder, der har tilsluttet sig forsyningen.

”Forudsætningen for projektet har været, at ca. 200 skulle være tilsluttet det første hele driftsår, hvilket bliver 2023. Og da vi allerede er oppe på 343 tilmeldte, er vi langt foran budgetterne. Det er en positiv udvikling, der vil afspejle sig i, hvor hurtigt selskabet får et positivt resultat,” forklarer formanden.

Hvornår leverer vi varme til dig?

Udrulningen af klimavarmeprojektet kører fortsat. Gravearbejdet påbegyndes i efterårsferien (uge 42) og kører frem til oktober 2022. Men allerede nu får en række borgere i Hornsyld leveret klimavenlig varme fra værket.

”18 boliger på Vestergårdsmarken får allerede leveret varme. Men det store anlæg forventes at levere varme fra oktober 2022, så alle der ønsker tilslutning i første omgang, vil have varme i løbet af vinteren 2022/2023,” siger Rasmus Ole Hansen.

Den første ordinære generalforsamling har bragt Hornsyld Klimavarme et skridt tættere på at levere klimavenlig varme til borgerne i Hornsyld og omegn via en kollektiv varmeforsyning. Et projekt, som gør varmen effektiv. Som er bedst for klimaet. Og som er nemt og bekvemt for dig som forbruger. Varmeværket passer nemlig dit anlæg og sikrer dig varme – hele døgnet rundt.

I går mandag den 20. september afholdte den nye bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde.

41/50

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.