Nyheder
| 30. juni 2023

Bliv klog på klimavarme – 6 vigtige punkter

Når du får leveret varme direkte til dit hjem fra et fjernvarmeanlæg, er der nogle vigtige regler og vilkår, du skal kende til. Disse regler handler om betaling, måling af forbrug og gebyrer, og de giver dig et overblik over, hvad du kan forvente, og hvad vi forventer af dig.

Hos Hornsyld Klimavarme er vi her for at hjælpe dig med at navigere i fjernvarmeverdenen, og derfor giver vi dig en introduktion til 6 af de vigtigste bestemmelser:

  1. Vi beskytter fællesskabet

… så vi altid har billigst mulig varme. Det betyder, at hvis du ønsker at træde ud af din fjernvarmeaftale, skal du betale det, du skylder for varme og andre omkostninger. Du bliver også opkrævet for, at vi afbryder ledningen og fjerner måleren fra dit hjem. Hvis ikke vi kan finde en ny kunde til at bruge den kapacitet, der er blevet ledig, kan du blive bedt om at betale en ekstra godtgørelse. Den beregnes på baggrund af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet og din andel af fjernvarmeselskabets samlede anlægsudgifter. Se punkt 2.20.

2. Vi arbejder for hinanden

… derfor har vi brug for adgang til din grund. Også hvis du træder ud af fjernvarmeaftalen, har vi ret til at lade ledningsnettet ligge og fortsat adgang til at vedligeholde, drifte og reparere det. Men hvis ledningsnettet forhindrer dig i at udnytte rummene i dit hjem eller din grund optimalt, kan kommunen gøre brug af ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven til at fjerne ledningsnettet. Se punkt 2.22.

3. Vi våger over hinanden

… så vi undgår lækager og spild af den varme, vi bruger til opvarmning og varmt vand. Du kan hjælpe til ved at kigge efter, at fjernvarmevandet kun bruges til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Du er ansvarlig for, at der ikke sker nogen form for lækage eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. Se punkt 3.2.

4. Vi udnytter varmen bedst muligt

… og derfor er det vigtigt, at fjernvarmevandet ikke bliver for varmt. Din varmeinstallation skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges, så den afkøles på en måde, så fjernvarmevandet ikke sendes for varmt tilbage. Det er din sikkerhed for at få mest muligt ud af din fjernvarme og mindre risiko for skader eller driftsforstyrrelser. Hvis du har abonnement, så hjælper vi dig med at få indstillet dit anlæg, så det passer til dit behov og udnytter varmen bedst muligt. Er du i tvivl, så kontakt værket. Se punkt 3.3.

5. Vi kan få brug for at ændre betingelserne

… hvis myndighederne eller lovgivningen kræver eller anbefaler det. Hvis det bliver nødvendigt, aftaler vi det sammen på generalforsamlingen og varsler i god tid. Eventuelle ændringer skal varsles i god tid. Hvis de nye leveringsbetingelser kræver forandring af dine installationer, hæfter du for betalingen.

Medfører ændringerne urimelige forsyningsforhold eller udgifter, kan du træde ud af aftalen uden at blive opkrævet udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. Se punkt 3.10.

6. Vi aflæser din måler

… og giver dig mulighed for at følge dit forbrug på nettet. Men vi kan få brug for din hjælp. Derfor kan vi bede dig om at aflæse din hovedmåler og efterfølgende sende aflæsningskortet til os. Modtager vi ikke dit aflæsningskort, opkræver vi et gebyr.

Vi tager os af aflæsningen, hvis din installation er fjernaflæst. Du vil blive informeret om tidspunktet på dagspressen og på vores hjemmeside. Hvis ikke du hører andet, aflæser vi hvert år måleren i uge 52/53. Det vil du også kunne se på vores hjemmeside. Se punkt 5.6. og 5.7

Vil du vide mere om betingelserne? Find dem her: https://www.klimavarme.dk/profil/almindelige-bestemmelser/

8/48

Ønsker du mere information, eller vil du tilslutte dig?

reCAPTCHA is required.